28 mai 2024
AcasăDiverseStimulent de insertie 2024

Stimulent de insertie 2024

publicitate

Stimulent de insertie 2024. Valoare, conditii si acte necesare. Pierdere stimulent de insertie

Stimulent de insertie 2024. Planificarea revenirii la muncă după o perioadă de concediu de creștere a copilului este însoțită de numeroase aspecte de luat în considerare, iar printre acestea se numără și accesarea stimulentului de inserție oferit de către stat. Cu toate acestea, multe întrebări rămân fără răspuns până când nu te documentezi corespunzător: când este momentul optim pentru a reveni la muncă pentru a beneficia de acest stimulent? Ce prevederi legale trebuie să țină cont de valoarea acestuia, și cum diferă aceasta în funcție de momentul întoarcerii la job?

publicitate

În acest articol, vei găsi răspunsurile esențiale pentru a face cele mai informate și potrivite decizii pentru tine și familia ta.

publicitate

Revenirea la muncă după concediul de creștere a copilului este un moment crucial pentru mulți părinți, iar accesarea stimulentului de inserție poate reprezenta un sprijin financiar semnificativ în această perioadă de tranziție. Cu toate acestea, există anumite reguli și cerințe legale care trebuie respectate pentru a beneficia de acest sprijin.

publicitate

În primul rând, este important să stabilești clar când este momentul potrivit pentru a reveni la muncă. Acest lucru poate varia în funcție de preferințele personale, circumstanțele individuale și nevoile familiei tale. Totuși, trebuie să fii conștient că există anumite termene și condiții legale care trebuie îndeplinite pentru a putea accesa stimulentul de inserție.

publicitate

Lege pentru stimulent de insertie in 2024

În cadrul legislației românești privind sprijinirea părinților în perioada de creștere a copiilor, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 ocupă un loc central. Articolul 7 al acestei ordonanțe reprezintă un punct de referință crucial, conturând dreptul părinților la un stimulent de inserție și stabilind aspecte esențiale legate de acesta. Stimulent de insertie 2024.

publicitate

Conform prevederilor din articolul 7, persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului și obțin venituri supuse impozitului, au dreptul la un stimulent de inserție. Acesta este stabilit într-un cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației, așa cum este definit în articolul 2 alineatul (2) al ordonanței.

Această prevedere este fundamentală pentru a asigura un sprijin financiar adecvat părinților care se implică activ în creșterea și îngrijirea copiilor lor. Stimulentul de inserție nu doar recompensează eforturile părinților, ci și încurajează menținerea lor în forța de muncă și promovează un echilibru sănătos între viața profesională și cea familială.

Prin intermediul acestei legislații, statul român demonstrează angajamentul său față de sprijinirea familiilor și asigurarea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea copiilor. Înțelegerea și aplicarea corectă a prevederilor din Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 sunt esențiale pentru a asigura accesul părinților la acest stimulent vital de inserție și pentru a promova bunăstarea și prosperitatea familiilor în societatea noastră.

Cine poate primi stimulentul de insertie lunar in anul 2024?

ART. 8 din OUG 111/2010:

(1) Ordonanța de urgență reglementează cu atenție drepturile și beneficiile ce revin părinților în procesul de creștere și îngrijire a copiilor lor. Indemnizația lunară și stimulentul de inserție, conform acestei legislații, sunt disponibile pentru oricare dintre părinții copilului, cu condiția să îndeplinească criteriile stipulate în detaliu în cadrul aceleiași ordonanțe.

(2) Aceleași drepturi sunt acordate și persoanelor implicate în adoptarea sau plasamentul copiilor, inclusiv celor care au copii în plasament sau în regim de urgență. Cu toate acestea, asistentul maternal profesionist reprezintă o excepție, fiind eligibil exclusiv pentru propriii săi copii, o distincție crucială în cadrul acestei legislații.

(3) În cazul persoanelor menționate anterior, acordarea acestor drepturi este determinată în funcție de perioada de 12 luni anterioare aprobării adopției, încredințării sau instituirii plasamentului sau tutorelui, respectând astfel prevederile legale și garantând un tratament just și echitabil.

(4) În tragicul caz al decesului unuia dintre părinți, care îndeplinea condițiile pentru a beneficia de concediul și indemnizația lunară sau de stimulentul de inserție, părintele supraviețuitor are dreptul să solicite, la cerere, drepturile prevăzute de ordonanța de urgență. În funcție de circumstanțe, acesta poate opta să primească drepturile corespunzătoare părintelui decedat sau să beneficieze direct de drepturile prevăzute de legislație, contribuind astfel la asigurarea stabilității financiare și a sprijinului necesar într-o perioadă dificilă.

Legislația specifică privind aceste aspecte este formulată cu atenție pentru a acoperi o gamă variată de situații și nevoi, reflectând angajamentul statului față de sprijinirea familiilor și asigurarea unei protecții adecvate pentru copiii acestora.

Ce valoare are stimulentul de insertie in anul 2024?

Stimulent de insertie 2024. Cu privire la valoarea stimulentului de inserție acordat părinților care se întorc la serviciu în diverse momente în timpul primei perioade cruciale de creștere a copilului, datele oferite de Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului aduc claritate în această privință. Conform acestor informații, pentru cei care se reintegrează pe piața muncii înainte ca bebelușul să împlinească vârsta de 6 luni, stimulentul de inserție este de 1.500 de lei. În schimb, pentru cei care decid să revină la job după ce copilul împlinește această vârstă crucială, valoarea stimulentului de inserție se reduce la 650 de lei. Este important de menționat că aceste sume sunt valabile începând cu 1 martie 2023.

Această diferențiere în valoarea stimulentului de inserție reflectă politica socială a statului în ceea ce privește sprijinul financiar acordat părinților în procesul lor de revenire la muncă după nașterea unui copil. Este evident că se dorește încurajarea părinților să își petreacă mai mult timp cu bebelușul lor în primele luni de viață, însă se recunoaște și importanța reintegrării lor rapide pe piața muncii pentru menținerea stabilității financiare a familiei.

Stimulentul de insertie in valoare de 1.500 lei / luna

Părinții se confruntă adesea cu o multitudine de decizii și provocări în procesul de revenire la muncă după nașterea unui copil. În cadrul acestei tranziții delicate, detalii precum momentul întoarcerii la serviciu și beneficiile asociate cu stimulentul de inserție devin cruciale pentru stabilirea unui echilibru între viața profesională și cea familială.

Părinții care optează să se întoarcă la muncă înainte ca bebelușul să împlinească vârsta de 6 luni, sau 1 an în cazul copiilor cu dizabilități, sunt încurajați să beneficieze de un stimulent de inserție generos în valoare de 1.500 lei lunar. Această sumă este acordată până când copilul atinge vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități, asigurând astfel un sprijin financiar semnificativ în primele etape ale creșterii și dezvoltării copilului.

În cazul părinților care nu se încadrează în concediul de creștere a copilului și aleg să revină la muncă după terminarea concediului de maternitate sau paternal, suma stimulentului de inserție se acordă în funcție de vârsta copilului la momentul întoarcerii lor la serviciu. Astfel, până când copilul împlinește 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități, părinții vor beneficia de același stimulent de inserție în valoare de 1.500 lei lunar.

Stimulentul de insertie in valoare de 650 lei / luna

Părinții, în drumul lor către revenirea la muncă după ce copilul atinge vârsta de 6 luni, sau 1 an în situația delicată a copiilor cu dizabilități, se confruntă cu o serie de decizii importante și cu nevoia de a naviga cu înțelepciune prin peisajul complex al vieții profesionale și al creșterii copilului. În această perioadă de tranziție și adaptare, stimulentul de inserție devine un element crucial în sprijinirea părinților și asigurarea unei stabilități financiare în această etapă esențială a vieții lor.

Stimulent de insertie 2024. Astfel, pentru părinții care fac pasul înapoi în lumea muncii după ce copilul a atins vârsta de 6 luni, sau 1 an în cazul copiilor cu dizabilități, se acordă un stimulent de inserție menit să ofere un sprijin financiar substanțial. Această sumă este menținută până când copilul ajunge la vârsta de 3 ani, iar în cazul copiilor cu dizabilități, până la 4 ani. Este o măsură care reflectă preocuparea statului pentru a oferi un sprijin continuu părinților, recunoscând în același timp necesitatea și importanța unei integrări echilibrate între viața familială și cea profesională.

Astfel, stimulentul de inserție devine nu doar o resursă financiară, ci și un simbol al angajamentului statului de a sprijini dezvoltarea și bunăstarea familiilor, evidențiind importanța oferirii unei rețele de sprijin robuste pentru părinți în toate etapele creșterii copiilor lor.

Stimulent de insertie acordat pentru copii peste varsta de 2 ani

Într-o evoluție semnificativă a legislației, începând cu luna mai a anului 2021, condițiile pentru a beneficia de stimulentul de inserție au cunoscut o schimbare majoră odată cu adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 536/2021. Această modificare aduce în prim plan o nouă paradigmă în acordarea acestui sprijin esențial pentru părinți, cu implicații semnificative în ceea ce privește momentul și modalitățile de acordare a acestui stimulent vital.

Astfel, dacă anterior condiția era ca părinții să se întoarcă la muncă sau să obțină venituri impozabile cu minimum 60 de zile înainte ca copilul să împlinească vârsta de 2 ani, sau 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități, HG 536/2021 introduce o nouă reglementare. Conform acestei hotărâri, părinții care revin la muncă după încheierea concediului de creștere a copilului, adică după vârsta de doi ani, respectiv trei ani în cazul copiilor cu dizabilități, vor primi un stimulent de inserție în valoare de 650 de lei lunar.

Modificarea adusă de această hotărâre nu doar că redefinește condițiile de acordare a stimulentului, dar și stabilește procedurile specifice pentru solicitarea și acordarea acestuia. Astfel, stimulentul va fi acordat începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri impozabile, cu condiția ca cererea să fie depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată. În cazul în care cererea este depusă după expirarea acestui termen, acordarea stimulentului va începe începând cu data depunerii cererii.

Această modificare reprezintă un pas semnificativ în adaptarea legislației la nevoile și realitățile sociale ale părinților, oferindu-le un sprijin continuu și binevenit în procesul lor de reintegrare pe piața muncii după perioada de creștere a copilului.

Perioadele Asimilate și Impactul Lor în Acordarea Stimulentului de Inserție in anul 2024

Obținerea stimulentului de inserție reprezintă un demers important pentru părinți, iar pentru a fi eligibili, aceștia trebuie să îndeplinească criterii riguroase stabilite de lege. Printre aceste criterii, un aspect esențial îl reprezintă perioadele asimilate, care pot fi luate în calcul pentru a obține acest sprijin vital în creșterea copilului. Însă, cunoașterea și înțelegerea acestor perioade devin cruciale pentru părinți, oferindu-le oportunitatea de a beneficia de această facilitate în conformitate cu prevederile legale.

Aceste perioade asimilate includ o gamă variată de situații, fiecare având un impact specific în stabilirea eligibilității pentru stimulentul de inserție. Printre acestea se numără:

 • Perioadele în care părintele a fost trimis în misiune permanentă în străinătate sau a însoțit soțul/soția în această situație;
 • Perioadele în care a beneficiat de indemnizație aferentă concediului pentru carantină sau de indemnizație de șomaj;
 • Perioadele în care a fost înregistrat la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau a beneficiat de concediu medical sau de pensie de invaliditate;
 • Perioadele de șomaj tehnic sau de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului;
 • Perioadele de trei luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea altuia;
 • Situații precum calitatea de doctorand sau serviciul militar pe bază de voluntariat.

Acestea sunt doar câteva exemple dintr-o listă exhaustivă de circumstanțe care pot fi luate în considerare pentru a determina eligibilitatea pentru stimulentul de inserție. Înțelegerea complexității și a detaliilor acestor perioade asimilate devine esențială pentru părinți în demersul lor de a beneficia de sprijinul financiar necesar în procesul lor de creștere a copiilor.

Procedura pentru obtinerea stimulentului de insertie

Stimulent de insertie 2024. Într-o societate în continuă evoluție, preocuparea pentru asigurarea drepturilor și protecția părinților în procesul lor de revenire la muncă după perioada de concediu pentru creșterea copilului a devenit un aspect vital al legislației sociale. Legea 89/2019 aduce modificări semnificative la Ordonanța de Urgență 111/2010, stabilind o serie de obligații și garanții pentru salariați, dar și responsabilități pentru angajatori, cu privire la acest aspect esențial al vieții profesionale și familiale.

Potrivit noilor prevederi legale, salariatul/salariata care intenționează să revină la locul de muncă pe durata în care are dreptul la concediul pentru creșterea copilului are obligația de a informa angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte de reluarea activității. Această notificare prealabilă este esențială pentru asigurarea unui proces eficient și fără probleme de reintegrare în muncă și pentru a permite angajatorului să se pregătească corespunzător pentru revenirea salariatului/salariatei.

Mai mult decât atât, conform articolului 25, alineatul (6) din Legea 89/2019, angajatorul are interdicția de a restricționa accesul salariatului/salariatei la acordarea stimulentului de inserție, prevăzut la art. 7 alin. (2), în situația în care acesta și-a îndeplinit obligația de notificare a reluării activității. Această dispoziție legală constituie o măsură de protecție crucială pentru părinți, asigurându-le dreptul la beneficiile financiare corespunzătoare în procesul lor de revenire la muncă.

În plus, angajatorul este responsabil de eliberarea unei adeverințe care atestă data reluării activității și perioada de concediu pentru creșterea copilului. Această documentație este esențială pentru părinți în demersul lor de solicitare a stimulentului de inserție și asigură o bază solidă pentru procesul lor administrativ.

Astfel, Legea 89/2019 și Ordonanța de Urgență 111/2010 stabilesc un cadru juridic clar și echilibrat pentru relația dintre părinți și angajatori în contextul revenirii la muncă după concediul de creștere a copilului, garantând respectarea drepturilor și protecția salariaților în această etapă crucială a vieții lor.

Acte necesare stimulent de insertie in 2024

Procedura de obținere a stimulentului de inserție este esențială pentru părinți în căutarea sprijinului financiar necesar pentru creșterea copilului lor. Pentru a facilita acest proces, este crucial să pregătești o serie de documente esențiale, iar conform prevederilor legale, iată lista completă a actelor necesare pentru dosarul stimulentului de inserție în 2024:

 1. Acte de identitate ale părinților – copie și original.
 2. Certificatul de naștere al copilului – copie și original.
 3. Certificatul de căsătorie sau livretul de familie – copie și original.
 4. Certificatele de naștere ale celorlalți copii aflați în întreținere – copii și original.
 5. Actele care dovedesc calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul (în cazul copiilor adoptați sau în plasament).
 6. Adeverința completată de angajator/angajatori.

Pe lângă aceste documente esențiale, trebuie să ai în vedere și următoarele:

 • Dovada eliberată de angajator/angajatori care atestă data de reluare a activității sau contractul de muncă (pentru persoanele care încep activitatea la alt loc de muncă decât cel unde au avut suspendat contractul de muncă).
 • Cererea tip pentru obținerea stimulentului de inserție.
 • Dovada veniturilor realizate, eliberată de angajator sau de organele competente.
 • Adeverința ANAF pentru anul nașterii copilului și pentru anul anterior nașterii copilului (pentru persoanele care au obținut venituri din activități independente).
 • Extras de cont original cu ștampila și semnătura băncii (după caz).
 • Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Declarația beneficiarului.
 • Declarația celuilalt părinte.

Aceste documente completează dosarul pentru obținerea stimulentului de inserție și trebuie depuse la direcțiile de asistență socială din orașul unde locuiești sau la primărie, în cazul în care localitatea nu dispune de o direcție de asistență socială. Asigură-te că dosarul este complet și corect întocmit pentru a facilita procesul de evaluare și acordare a stimulentului de inserție, oferindu-ți astfel sprijinul financiar necesar în creșterea și îngrijirea copilului tău.

Cand se acorda stimulentul de insertie?

 • începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la această dată;
 • de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente. Dacă îndeplinesc condițiile pentru a primi indemnizație pentru creșterea copilului, stimulentul se acordă după expirarea zilelor aferente concediului postnatal;
 • de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevazute la lit. a), b) si c); e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, si plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

Conditii care duc la pierderea stimulentului de insertie

Iată în ce situații acest sprijin financiar încetează să mai fie acordat:

a) Decăderea din drepturile părintești. Atunci când beneficiarul este decăzut din drepturile părintești conform legii, stimulentul de inserție încetează să mai fie acordat.

b) Îndepărtarea de la exercitarea tutelei. Dacă beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei, stimulentul de inserție încetează să mai fie acordat. Stimulent de insertie 2024.

c) Neîndeplinirea condițiilor pentru încredințarea copilului spre adopție. În cazul în care beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile legale pentru încredințarea copilului spre adopție, stimulentul de inserție își încetează efectul.

d) Neîndeplinirea condițiilor pentru menținerea măsurii de plasament. Dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru menținerea măsurii de plasament a copilului, stimulentul de inserție încetează să mai fie acordat.

e) Executarea unei pedepse privative de libertate sau arest preventiv. Atunci când beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile, stimulentul de inserție încetează să mai fie acordat.

f) Abandonul sau instituționalizarea copilului. În cazul în care copilul este abandonat sau este internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată, stimulentul de inserție încetează să mai fie acordat.

g) Decesul beneficiarului. În cazul decesului beneficiarului, stimulentul de inserție încetează să mai fie acordat.

h) Schimbarea domiciliului sau a reședinței în afara României.

i) Încetarea realizării veniturilor și solicitarea concediului pentru creșterea copilului. Atunci când beneficiarul nu mai realizează venituri și solicită concediul pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție încetează să mai fie acordat.

j) Returnarea mandatelor poștale timp de 3 luni consecutive.

k) Copilul împlinește vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, și beneficiarul nu mai realizează venituri. Stimulent de insertie 2024. 

Informatii similare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Top Telefoane